Gezellig en informeel

Van activiteiten tot netwerken

Het vrouwen netwerk

Van Oosterhout en omstreken

CONTRIBUTIE

Contributie voor nieuwe leden binnen Oosterhout: € 26,00.
Nieuwe leden buiten Oosterhout: € 36,00 inclusief portokosten voor de Nieuwsbrief per post en € 26,00 voor de digitale editie.

Nieuwe leden, na 1 juli aangemeld: contributie half jaar (van 1 juli tot 31 december): € 13,00. Leden buiten Oosterhout: € 13,00 plus € 5,00 portokosten. voor de Nieuwsbrief per post en €13 voor de digitale editie.

Betalingen: Bankrekening nummer (Let op! nieuw rekeningnummer!):
NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen Netwerk Oosterhout.

Opzeggingen: Vóór 1 december schriftelijk aan de ledenadministratie Vrouwen Netwerk Oosterhout of per e-mail aan: ledenadministratie@vrouwennetwerkoosterhout.nl