Gezellig en informeel

Van activiteiten tot netwerken

Het vrouwen netwerk

Van Oosterhout en omstreken

CURSUSSEN

Dit jaar is er geen boekje Cursussen en Clubs. De cursussen worden aangeboden in de Nieuwsbrief (blauwe boekje)
Voor informatie kunt u mailen naar de coördinator cursussen:
cursussen@vrouwennetwerkoosterhout.nl

Nieuws over de cursussen

De cursussen geschiedenis, literatuur en tekenen & schilderen zullen van start gaan in september, zoals in onze nieuwsbrief is aangegeven.

Echter, wegens te weinig aanmeldingen zullen de cursussen Algemene Kunstgeschiedenis en Cesar Gym niet doorgaan.

CLUBS

Vrouwen Netwerk Oosterhout kent diverse actieve clubs: 

Bowlingclub
De club speelt iedere 14 dagen op donderdagmiddag van 14.00-15.00 uur in Bistro ‘MERLIJN’, Klappeijstraat 8 Oosterhout. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar wat te drinken. 

Bridgeclub
De club speelt iedere 14 dagen op dinsdagmiddag van 13.30-16.15 uur op een nader te bepalen locatie. Voor het aanmelden geldt een aparte regeling. 

Excursies
In principe worden er door de excursieleidsters twee excursies per jaar georganiseerd, een in het voorjaar, een in het najaar. Bovendien wordt in de maand juli door het bestuur nog een extra zomerexcursie georganiseerd.

Fietsclub
Iedere woensdagmorgen om 10.00 uur verzamelt zich op het plein voor de Hema een groep dames in wisselende samenstelling om weer een gezellige ontspannen fietstocht te maken. Met tijdens de zomermaanden (mei t/m september), eens per maand een dagtocht zodat we dan een grotere omgeving kunnen verkennen.
Ieder lid van onze vereniging is van harte welkom.
Helaas moeten wij momenteel vanwege de verkeersveiligheid een ledenstop invoeren voor deelneming aan de fietsclub.

Kookclub
In verband met het Corona virus is  in onderling overleg besloten de activiteiten een jaar uit te stellen.

Museumclubs
Er zijn 4 museumclubs, onafhankelijk van elkaar en ieder met een eigen programma. De vaste uitstapdag van M1 en M4 is dinsdag, van M2 woensdag en van M3 donderdag, tenzij de planning dit verhindert. Er kan onderling alleen worden gewisseld van groep na overleg met de groepsleidsters. 

Tuinclubs
Er zijn drie tuinclubs die iedere maand iets ondernemen. Een tuinbezoek, lezing, demonstratie of een workshop. Ook wordt er wel bij de leden thuis afgesproken om de tuin aldaar te bewonderen. In de zomer wordt er een dagtocht gepland.

Zondagclub
Ieder lid van Vrouwen Netwerk Oosterhout is welkom voor een gezellig samenzijn om 11.00 u op de eerste zondag van de maand (voor het adres: zie de agenda in de nieuwsbrief). Soms wordt er tijdens het koffiedrinken spontaan een afspraak gemaakt om bijv. ergens te gaan lunchen of om samen iets te ondernemen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de coördinator/begeleider clubs:
clubs@vrouwennetwerkoosterhout.nl 

Als u zich wil aansluiten bij een van de clubs meldt u zich eerst aan bij de coördinator/begeleider clubs. Zij kan dan bekijken of er plaats is.